Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodina Jana Máši - 2. část

  Přemysl  Máša 

m_242.jpg Přemysl, Svatopluk, Ferdinand, Hubert Máša se narodil 7. října 1895 v Jihlavě   do pokrokové vlastenecké rodiny Jana Máši, který v té době byl redaktorem a   majitelem týdeníku „Jihlavské listy“ a hospodářského měsíčníku „Rolnický   obzor“. V roce 1898 se ale rodina stěhuje do Brna, kde byla založena Moravská   zemědělská rada, ve které otec získává, tehdy už jako uznávaný zemědělský   odborník, místo úředníka. V Brně Přemysl navštěvuje obecnou školu, pak c.k.   první českou státní reálku, kterou absolvuje s vyznamenáním v roce 1913. 

 

                  m_243.jpg

Je s podivem, že 16.9.1910, kdy je žákem 5b) třídy, jakožto syn císařského rady, žádá zemskou školní radu o osvobození od placení školného. Žádost, která byla podložena vysvědčením nemajetnosti (chudoby), byla vyřízena kladně a Přemysl byl osvobozen od placení celého školného. 

          m_245.jpg                    m_244.jpg  

          Žádost Přemysla o osvobození od placení školného    C.k. moravská zemská školní rada osvobozuje Přemysla M. od placení celého školného

m_246.jpg  Foto: „maturitní vysvědčení“ ze dne 9.7.1913

m_247.jpg               Následně byl Přemysl Máša přijat na „C.k. českou technickou vysokou                     školu Františka Josefa v Brně“, obor elektrotechnický. I zde předkládá                      vysvědčení nemajetnosti (chudoby) a žádá o osvobození od školného. 

m_248.jpg

 

m_249.jpg           Přemysl měl velké znalosti především ve fyzice (ale ani hvězdářství mu                     nebylo cizí). Ještě na reálce, v septimě, dokonce přednášel místo profesora                 fyziku. Další jeho obrovské hobby bylo konstruování různých strojů a                         přístrojů. Nejdříve v malé dílničce, kterou měli společně s kamarádem                      Františkem Lorencem na Vranovské ulici (ten zemřel v Rusku v roce 1918),               později, po sňatku s Vandou Štěpánovou ve vlastní dílně v rodinném domě na            ul. Krondlové. 

 

 

 

   Foto: Vanda Mášová, manželka Přemysla Máši

 

 m_250.jpg Po odvodu na vojnu na počátku 1. světové války Přemysl žádal o zařazení                       k technickým oddílům, ale marně. Proto tatínek Jan Máša využil všech možných   známostí a konexí a na doporučení odjel do Korneuburgu u Vídně k veliteli   železničního pluku. Jednání s velitelem nebylo vůbec jednoduché, do pluku se totiž   nepřijímali nedostudovaní inženýři – technici. Ale nakonec Jan Máša svým     diplomatickým jednáním docílil přijetí syna Přemysla k železničnímu pluku. Po složení   důstojnických zkoušek zůstal Přemysl do léta 1915 v Korneuburgu, kde byl vedoucím   záložní školy pro motory lanových drah a dále vedl výcvik nováčků. V roce 1916 však   musel jít do pole. Nejdříve byl krátce v Skoplji v Srbsku, kam ho prý poslali omylem,   pak v Ferizoric v Albánii, následně v Bulharsku, kde stavěl dráhu přes Dunaj. Zde   omrzl a dostal těžký zápal plic, který byl nedostatečně léčen v polním lazaretu a jeho   následky si pak nesl po celý život. Po uzdravení se přesunul do Rumunska, taky byl   např. v Tyrolsku a od roku 1917 působil v rakouském armádním velitelství.

 

 

                          

  

            m_252.jpg   Korespondence otce se synem na frontu
                                                                                              

m_253.jpg         m_254.jpg

Přemysl Máša v c.k. armádě

Za technickou a vojenskou činnost v Bulharsku dostal od bulharského cara rytířský kříž s meči na válečné stužce. 

m_255.jpg   m_256.jpg

Foto: vyznamenání je uloženo v pozůstalosti po Přemyslu Mášovi

 

V roce 1917 se stal poručíkem v záloze železničního pluku a velitelem rozsáhlých stavebních železničních a ženijních dílen v Toblachu, kde počet mužstva dosahoval až 500.

V roce 1918 obdržel rakouský zlatý záslužný kříž:

m_257.jpg   m_258.jpg

 

Po skončení války, během které byl stále veden jako řádný student, pokračoval až do roku 1921 ve studiu na vysoké škole. Zda složil státní zkoušky není známo. Žádný záznam ani doklad se nedochoval. Pouze na oddacím listu dcery Vlasty Mášové je uveden u otce titul „Ing“.

m_259.jpg   m_260.jpg

 

Od roku 1921 pracuje krátce v elektrotechnickém závodě A. Lev; 1.3.1924 nastupuje do Západomoravských elektráren jako technický úředník. V roce 1939 se stává přednostou jednoho z oddělení. Během svého působení v ZME se zúčastnil mnoha sjezdů, kde měl odborné přednášky, vydal cca 160 vědeckých a nebo populárně odborných článků, z toho některé vyšly i v zahraničí, vydal brožury a knížky určené pro technický personál, pořádal kurzy… Vydal několik elektrotechnických, hlavně přístrojových patentů. Protože nechtěl, aby některé věci týkající se ZME během 2. světové války padly do rukou nacistů, ukryl je ve spižírně vlastního bytu, ve vyzděné skrýši, čímž mohl ohrozit životy svých nejbližších. 

Přemysl Máša svůj dlouholetý vztah s Vandou Štěpánovou  završil 24.11.1928 sňatkem. Manželé po svatbě nejdříve bydleli u manželových rodičů Jana a Zdeňky Mášových, kde se Vanda cítila velice dobře, měli ji velmi rádi a byli to prý neobyčejně hodní a ušlechtilí lidé. Vanda velmi obdivovala Jana Mášu jako člověka, který nade vše miluje svoji vlast, svůj národ, své Brno, kterému věnuje všechny své síly a schopnosti. Tato láska, kterou učila i své děti, jí provázela po celý život.

Manželé Přemysl a Vanda se po roce stěhují do rodinné vily Štěpánových, do bytu v prvním patře, který Vanda dostala věnem, a ze kterého se odstěhoval nájemník – rodina Liewehrova. Přemysl a Vanda společně prožívali harmonické manželství, bez hádek a nedorozumění, s láskyplným vztahem, které ale kalily vážné starosti - těžké nemoci manželky Vandy a mladší dcery Věry. Přemysl se svým dvěma dcerám – Vlastě (*18.11.1929 v Brně) a Věře (*1934 v Brně) snažil zajistit překrásné, pohodové dětství, plné lásky. To se mu podařilo, neboť Vlasta až do konce svého života vzpomínala na fantasticky prožité dětství. Udělal vše, co bylo v jeho silách nejen pro pohodlí, ale též pro radost své rodiny, svých dětí. Vystavění bazénu bylo přímo samozřejmostí, v 30. létech se do domu zavedl plyn, v bytě se zavedlo ústřední topení, vybudovala se půdní vestavba, co by budoucí pokoje pro dcery. Půdní vestavbu ale spolufinancoval i tchán Jaroslav Štěpán. 

   

Nečekaná tragická smrt Přemysla Máši, po zasažení střepinou dělostřeleckého granátu dne 25.4.1945 v Žebětíně, kam se rodina uchýlila před blížící se frontou při osvobozování města Brna na konci 2. světové války, tvrdě dopadla na celou rodinu. Brno je osvobozeno, ale milovaný manžel a tatínek je po smrti, dům je značně poškozen, děda Jaroslav Štěpán, který by mohl být oporou, je již starý, má přes 70 let, dcera Věra je na vozíku …

 

Aktualizace dne 2.3.2023.

  

Přílohy jsou uvedeny na adrese:  www.masa-jan-prilohy.estranky.cz

 

Ing. Jarmila Matoušková

 

Ing. Jarmila Matoušková, autorka životopisu Jana Máši zemřela 21.4.2019. Její urna je uložena v hrobě, kde je rovněž uložena i urna Jana Máši, na ústředním hřbitově v Brně.